Kalp Ameliyatı

Kalp Ameliyatı

Kalp ameliyatı kalp ya da 4 büyük damar üzerinde gerçekleştirilen cerrahı operasyonlardır. Bu ameliyatlar kalp ve damar cerrahlarınca gerçekleştirilir. Konjenital kalp hastalıklarına ilişkin ameliyatlar, kalp damarı tıkanıklığı sonucu oluşan koroner kalp hastalığının tedavisi için yapılan bypass operasyonu, kalp kapağı ile ilgili problemler ve kalp nakli ameliyatları kalp ameliyatı kapsamındadır.

Kalp, beyinle birlikte insanın en hayati organlarından birisidir. Kan pompası görevi gören kuvvetli bir kastır. Göğüs boşluğunda yer alan kalpte 4 adet odacık bulunur. Bunlar sağ kulakçık, sol kulakçık, sağ karıncık ve sol karıncıktır. İki adet atrioventriküler, iki adet de büyük damar kapakları olmak üzere kalpte 4 adet de kapakçık bulunur. Kapakçıklar kanın giriş çıkışını sağlar.

Koroner arter hastalığı, kapak hastalıkları, damar hastalıkları (anevrizma, karotis, ateroskleroz), ritm bozuklukları en sık görülen kalp problemleridir. Non invaziv tanı yöntemleri, ekokardiyografi, miyokard perfüzyon sintigrafisi, efor testi, ritm bozuklukları ile ilgili tetkikler ve anjiyografi kalp sorunlarında sıkça başvurulan, en bilinen tetkik ve teşhis yöntemleridir.

Kalp hastalıkları arasında damar sertliği en tehlikeli durumlardan birisidir. Biriken yağ tabakaları damarların yapısını bozar, damarları daraltır ve kalbe kan akışını engeller. Kalpte sorunlar meydana gelmeye başlar. Kan basıncı yükselir ve vücuttaki diğer damarlarda da sorunlar yaşanmaya başlar. Kalbe yeterli kan gitmeyince kalp kaslarından bazılarının oksijensiz kalması sonucu kalıcı hasar ve kalp krizi meydana gelir.Riskler:
Tıbbın gelişmesi ile birlikte kalp ameliyatlarında ölüm riski azalmış ve ameliyatlardan çok daha başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Yaşanan gelişmeler sonucu ameliyat sonrası iyileşme süreleri de düşmüştür. Kalp ameliyatlarında önemli risklerden birisi sinir sisteminde oluşabilecek hasarlardır. Kalp ameliyatları sırasında hastaların %2 - 3'ünde felç görülebilmektedir. Bu rakam başka problemleri nedeniyle felç riski taşıyan hastalarda daha yüksektir. Bir diğer risk ise nörokognitif bozukluklardır. Bu durum sık görülmesine rağmen nedenleri halen tam olarak anlaşılamamıştır. Kognitif işlev, öğrenme, algı, bellek ve sorun çözmeye yarayan beyinsel işlevlerdir. Ameliyat sonrası görülen nörokognitif bozukluklar bu işlevlerde yaşanan bozuklukları kapsar. Halüsinasyonlar, algıda karışıklık, hafıza problemleri yaşanabilir. Bu etkiler genellikle geçicidir. Hastaların pek azında kalp ameliyatı sonrası nörokognitif problemler kalıcı olur.

Kalp ameliyatı geçiren hastalarda taburcu sonrası yeniden hastaneye başvurma genellikle sık yaşanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada kalp ameliyatı geçirerek taburcu olan hastaların %18.5'inin 30 gün içerisinde yeniden hastaneye yattıkları tespit edilmiştir.

Kalp ameliyatları sonrası görülen nörofizyolojik ve psikopatolojik değişimler modern kalp cerrahisinin en başından beri görülegelmiştir. Skumin sendromu 1978 yılında tanımlanmıştır. Bu sendrom, protez kalp kapakçığı takılan hastalarda ameliyat sonrası yaşanan psikolojik sorunlar ve depresyonla baş gösterir.

Kalp ameliyatlarının tarihi:
En erken kalp ameliyatları 19. yüzyılda kalp zarı üzerinde yapılmıştır. Bu ilk ameliyatları gerçekleştiren bilim insanları Francisco Romero, Dominique jean Larrey, Henry Dalton ve Daniel Hale Williams olmuştur. Kalbin kendisi üzerinde ilk ameliyat 1895 yılında Norveçli cerrah Axel Cappelen tarafından Oslo Rikshospitalet hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Bu ilk ameliyat kalbinden bıçaklanmış ve koma halindeki 24 yaşında bir genç adama uygulanmıştır. Hasta ameliyattan sonra iyileşir gibi görünüp 24 saat içinde uyandıysa da, ameliyattan 3 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Başarılı olan ilk kalp ameliyatı ise 1 sene sonra Frankfurt'ta Ludwig Rehn tarafından yine bıçaklanmış bir kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ameliyat başarıyla sonuçlanmış, hasta herhangi bir problem yaşamadan hayatını sürdürmüştür. Büyük damarlar üzerindeki ameliyatların gerçekleşmesi ise 20. yüzyılda mümkün olmuştur.

Kalp ameliyatlarının asıl gelişimi 2. dünya savaşı sonrası yıllarda olmuştur. 1940'ların sonlarında kalp cerrahları pek çok yenilikçi ve başarılı ameliyatlar yapmış, yeni ameliyat türleri uygulamaya başlamıştır.

1953 yılında ise lokal anestezi ile ilk kalp ameliyatı Sovyet cerrah Alexandr Alexandrovich Vishnovsky tarafından gerçekleştirilmiştir.

İlk kalp nakli 1985 yılında Dr. Nazih Zuhdi tarafından Oklahoma, ABD'de gerçekleştirilmiştir.

Açık kalp ameliyatı:
Açık kalp ameliyatları hastanın kalbinin tamamen açılarak kalbin iç yapısında gerçekleştirilen ameliyatlardır. Açık kalp ameliyatı Toronto Üniversitesi'nden Wilfred G. Bigelow tarafından geliştirilmiştir. Bigelow kansız ve hareketsiz bir ortamda daha başarılı operasyon yapılabildiğini fark etmiş ve kalp durdurularak ve kandan temizlenerek yapılan açık kalp ameliyatları başlamıştır.

Modern kalp ameliyatları:
1990'larda cerrahlar by-pass ameliyatları yapmaya başladılar. Bu ameliyatlarda kalbin atışı devam ediyordu ancak rahat bir çalışma ortamı yaratmak için stabilize ediliyordu. By-pass ile birlikte, tıkanan kalp damarlarının yerine hastanın başka yerlerinden alınan damar parçaları yerleştirilerek tıkalı damarlar devre dışı bırakılmaya başlandı.

Minimal invaziv cerrahi:
Yeni gelişmekte olan bir cerrahi şekli de robotların kullanıldığı kalp ameliyatlarıdır. Kalp cerrahı tarafından kumanda edilen makinelerin kullanıldığı bu ameliyatlarda cerrahın elini içeri sokmasına gerek kalmadığı için ameliyat yarası çok çok küçük olmakta ve hastanın iyileşme süresi kısalmaktadır. Robotlar açılan üç çok küçük delik içerisinde çalışabilmektedir. Son on yılda kalp cerrahisinde yaşanan gelişmeler sonucu ameliyatlar giderek daha başarılı olmakta ve daha geniş kitlelere ulaşmaktadır.

Pediatrik kalp cerrahisi:
Pediatrik kalp cerrahisi çocuklar üzerinde gerçekleştirilen kalp ameliyatlarını içerir. Bir çocuk kalbi üzerinde geniş kapsamlı ve başarılı ilk ameliyat 1956 yılında Russell M. Nelson tarafından 4 yaşındaki bir çocuk üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Son Güncelleme : 12.04.2021 06:00:04
Kalp Ameliyatı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kalp Ameliyatı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kalp Ameliyatı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kalp Sıkışması
Kalp Sıkışması
Kalp sıkışması kalbi besleyen koroner damarlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle kalbe yeterince oksijen gitmemesinden dolayı oluşan ağrıdır. Çoğumuz kalp krizi geçiren hastalardan ''kalbim sıkışıyor'' kelimesini duymuşuzdur. Kalp sıkışması kalp k...
Kalp Atışı
Kalp Atışı
Kalp atışı bir insanın kalbinde daha 6 haftalıkken başlar. Göğüs kafesimizin sardığı göğüs boşluğunda, iki ak ciğerin arasında bulunan ve sol tarafında yer alan kalbimiz, her insanın kendi yumruğu büyüklüğündedir. Yetişkin bir insanda normal ola...
Kalp Krizi Nasıl Olur
Kalp Krizi Nasıl Olur
Kalp krizi nasıl olur, kalbe kan taşıyan koroner arter damarlarda oluşan tıkanıklık sonucunda, kalpte hasar oluşması kalp krizi olarak adlandırılır. Tıpta miyokard infarktüsü adı verilen rahatsızlıkta, kalp yeterince oksijen alamayarak hasar görür. K...
Kalp Yetmezliği
Kalp Yetmezliği
Kalp yetmezliği, kalbin kan dolaşımını yeterli bir şekilde yapamaması nedeniyle oluşan bir rahatsızlıktır. Bu sorun kalbin yetersiz kasılmasından ya da yetersiz gevşemesinden ötürü gelişir. Yetersiz gelen kan dolaşımı öncelikle böbreklerde ve akciğer...
Kalp Ağrısı
Kalp Ağrısı
Kalp Ağrısı, Kalp ağrıları bazen yorgunluktan ileri gelebilir. Bu ağrıların geçmesi için vücudun dinlendirilmesini sağlamak gerekir. Ancak çok fazla hareket halinde ortaya çıkan ağrıların yanında, psikolojik nedenler ile bazı hastalıkları da oluştura...
Kalp Kapakçığında Çökme
Kalp Kapakçığında Çökme
Kalp kapakçığında çökme, kalpte bulunan dört kapakçık arasında sol karıncık ile sol kulakçık arasındaki mitral kapakta görülen rahatsızlıktır. Kalbin kasılması sırasında kanın sol kulakçığa sızmasını engelleyen miktral kapak kapanmaktadır. Bu kapağın...
Kalp Kapak Hastalıkları
Kalp Kapak Hastalıkları
Kalp kapak hastalıkları, genellikle romatizmal kalp hastalığı sonucunda meydana gelmektedir. Bundan başka kalp boşluklarında genişleme, yapısal bozukluklar, iltihabi hastalıklar, kalp ve damar hastalıkları, yaşın ilerlemesiyle birlikte kalsiyum birik...
Kalp Çarpıntısı
Kalp Çarpıntısı
Kalp çarpıntısı genellikle psikolojik nedenlerden ve beslenmeden kaynaklı olarak görülen bir rahatsızlıktır. Bunların dışında bazen de çok fazla kahve tüketiminden bile kaynaklanabilmektedir. Kalp çarpıntısı kalbin kendisinden kaynaklanan nedenlerden...
Aterosklerotik Kalp Hastalığı
Aterosklerotik Kalp Hastalığı
Aterosklerotik Kalp Hastalığı, Atardamarlar vücut direncini koruyabilmesi için gerekli olan kanı organa nakletmesidir. Vücut dengesini yapısal özelliğine göre genişletir veya daraltır. Bunun damarlardan geçmesiyle kan ölçeğini belirler. Değişken sebe...
Konjestif Kalp Yetmezliği
Konjestif Kalp Yetmezliği
Konjestij kalp yetmezliği, kalbin vücudun ihtiyacını karşılayacak kadar kanı pompalayamaması durumudur. Yapılan araştırmalar bu sorunun toplumda görülme sıklığının oldukça yüksek olduğu belirlemiştir. Özellikle ileri yaşlardaki kişileri etkisi altına...
Hamilelikte Kalp Çarpıntısı
Hamilelikte Kalp Çarpıntısı
Hamilelikte kalp çarpıntısı, kalp hacmindeki fazlalaşma neticesinde kalbe binen yükün artması be hormon seviyelerinden dolayı oluşabilmektedir. Kalp çarpıntısı normal şartlarda bile tüm insanların hayatları boyunca yaşadıkları bir durumdur. Altta yat...
Koroner Kalp Hastalığı
Koroner Kalp Hastalığı
Koroner kalp hastalığı, kalbe kan ve oksijen taşınmasını sağlayan damarların daralmasıyla oluşur. Kalp yaşam boyunca hiç durmadan çalışan ve vücuttaki tüm organlara kan pompalayan bir organdır. Kalp kası hiç yorulmadan çalışır, ancak sürekli olarak e...

 

Kalp Sıkışması
Kalp Atışı
Kalp Krizi Nasıl Olur
Kalp Yetmezliği
Kalp Ağrısı
Kalp Kapakçığında Çökme
Kalp Kapak Hastalıkları
Kalp Çarpıntısı
Aterosklerotik Kalp Hastalığı
Konjestif Kalp Yetmezliği
Hamilelikte Kalp Çarpıntısı
Koroner Kalp Hastalığı
Kalp Krizi Nedenleri
Kalp Deliği
Kalp Hastası
İskemik Kalp Hastalığı
Kalp Nakli
Kalp Sağlığı
7 Haftalık Bebek Kalp Atışı
Kalp Atışı Kaç Olmalı
Kalp Pili
Kalp Damar Tıkanıklığı
Bebeğin Kalp Atışları
Kalp Romatizması
Kalp Kapakçığı Ameliyatı
Kalp Kası
Kalp Neden Hızlı Atar
Kalp Atış Hızı
6 Haftalık Bebeğin Kalp Atışları
Bebeklerde Kalp Deliği
Popüler İçerik
Kalp Krizi Nedenleri
Kalp Krizi Nedenleri
Kalp krizi nedenlerinin temel ortak noktası fazla kilolar olarak görülmekle beraber, genetik yatkınlık da oldukça büyük bir risk faktörüdür. Kalp, yet...
Kalp Deliği
Kalp Deliği
Kalp deliği, tıpta ventriküler septal kusur olarak adlandırılan ve kalpte doğuştan meydana gelmiş bir rahatsızlıktır. Anne karnındaki bebeğin gelişimi...
Kalp Hastası
Kalp Hastası
Kalp hastası, yaşamında kolesterol, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve sigara alışkanlığıyla baş edemeyen kişilerin bir tanımlamasıdır. Kalp hastalığ...
İskemik Kalp Hastalığı
İskemik Kalp Hastalığı
İskemik kalp hastalığı, koroner arterlerin uzun süreli bir hastalığıdır. Koroner arter kalp hastalığı kalbin oksijenlenmesini ve kanlanmasını sağlayan...
Kalp Nakli
Kalp Nakli
Kalp Nakli, İleri derecede hasara uğramış olan ve gerçekleştirmesi gereken fonksiyonları yeteri kadar yerine getiremeyen kalplerde uygulanan kalp deği...
Kalp Sağlığı
Kalp Sağlığı
Kalp sağlığı, toplumda en sık rastlanan ölüm sebeplerinden biri kalp hastalıklarıdır. İnsanlarda hareketsiz bir yaşam sürme, sağlıksız beslenme şartla...
7 Haftalık Bebek Kalp Atışı
7 Haftalık Bebek Kalp Atışı
7 haftalık bebek kalp atışı, anne adayı tarafından hissedilebilir. Gebelik süreci anne adayları tarafından hem sıkıntılı, hem de en güzel duyguların y...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kalp Sıkışması
Kalp Atışı
Kalp Krizi Nasıl Olur
Kalp Yetmezliği
Kalp Ağrısı
Kalbimin Sağ Tarafı Yüzde 33 Tıkanıklık Vardı
Kalbimde Sancı
Nefes Almakta Zorlanıyorum Ve Şiddetli Sırt Ağrısı Oluyor
Göğüs Ağrısı
Kalp Agrisi?
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kalbimin Sağ Tarafı Yüzde 33 Tıkanıklık Vardı
Kalbimde Sancı
Nefes Almakta Zorlanıyorum Ve Şiddetli Sırt Ağrısı Oluyor
Göğüs Ağrısı
Kalp Agrisi?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022